“گرانــــــــــــد هتل”
برگزاری جشن های شما در تهران قدیم

ساعات کار

دوشنبه

8-12,17-20

سه شنبه

8-12,17-20

چهارشنبه

8-12,17-20

پنجشنبه

8-12,17-20

جمعه

-

شنبه

8-12,17-20

یکشنبه

8-12,17-20

آدرس

آدرس ما:

تهران جاده کرج

مکان یاب:

35.6006228, 51.4261198

تلفن:
ایمیل:

-

وب:

-